FIN

ВСТУП

Бізнес-процеси підприємства BPE визначають інфраструктуру для оркестрування виробничих процесів згідно стандарту BPMN, та систем на основі декларативних правил. БПП зберігає транзакційно усі кроки бізнес-процесів у сучасній системі даних KVS на базі RocksDB.

$ mix deps.get $ iex -S mix $ open http://localhost:8041/app/index.html

ПРИЗНАЧЕННЯ

Це навчальний приклад освітнього підготовчого курсу для інтернів, який використовується для здодобуття навичок програмування систем на бібліотеках N2O.DEV.

АУТЕНТИФІКАЦІЯ

Сторінка аутентифікації та авторизаціх разом з системними сесіями є важливою частиною кожної ERP системи. У прикладі наведена PLAIN password HTML форма.

ПРОЦЕСИ

Сторінка переліку BPE процесів ERP системи та форма для їх створення.

ТРАНЗАКЦІЇ

Сторінка історії кроків бізнес-процесу BPE.

ФОРМИ

Сторінка переліку всіх форм ERP системи.